Makale ve Sunumlar

Makale ve Sunumlar (10)

Kamu emekçileri, Hükümet ve Memur Sen arasında imzalanan ve şimdiden tarihin en kötü toplusözleşmesi haline gelen “ihanet sözleşmesini” asla unutmayacaktır.…
Bütçe, bir ülke ekonomisinin, ekonomi yönetimini elinde bulunduran siyaset mekanizmasının temel sınıfsal yönelimlerini, gelirlerin toplumun hangi kesimlerinden toplanacağını, milli gelirden…
Perşembe, 10 Ekim 2013 09:59

EĞİTİM SEMİNERİ...

Yazan
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından organize edilen eğitim semineri Antalya ilinde 4-6 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim Semineri'nde paylaşılan…
1 Mayıs 1886 günü Amerikan işçileri, sekiz saatlik işgünü talebi ile genel greve çıktı... Chicago’daki gösterilerde direnişçi işçilerin üzerine ateş…
İşyerinde; yöneticiler veya diğer çalışanlar tarafından, sözlü veya sözlü olmayan yollarla, kasıtlı olarak, sürekli bir biçimde devam eden psikolojik taciz; her türlü…
Pazartesi, 18 Mart 2013 10:05

KAMU İSTİHDAMINDA DÖNÜŞÜM

Yazan
657 Değişiklikleri, Esnek ve Güvencesiz Çalışma, Performans Değerlendirme ve Kariyer Basamakları Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Devlet ya…
Son yıllarda gerek özel sektörde, gerekse kamuda giderek yaygınlaşan esnek çalışma, güvencesiz istihdam ve performans değerlendirme uygulamaları, emekçileri sermaye ile…
Türkiye’de sermaye birikiminin önündeki engelleri aşmak, yeni yatırım ve kâr alanları belirlemek için atılan adımların başlangıcı, 1980’li yıllara dayanır. Dünya…
Devlet Personel Başkanlığı  (DPB) tarafından 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde, Bolu-Abant’ta, bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaydan bir gün önce, 25 Ocak 2013…