Antalya Devlet Opera ve Bale kurum İdare Kurul tutanağı 12 Aralık 2012 tarihinde imzalandı. tutanakta başlıca şu konularda karar alınımıştır;Ulaşım, Yemek, Harcırah, Fazla Mesai, Salon Tahisisi, Sendikal Haklar, Giyim yardımları.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile İzmir Bölge Şubemiz arasında yapılan 2012 /1. Dönem Kurum İdari Kurul Tutanağı ektedir.

Sayfa 4 / 4