Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağıtlanan 2013 yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı ekte : 

Perşembe, 02 May 2013 11:20

Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağ_

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası  arasında imzalanan Kurum İdari Kurul Tutanağı aşağıdaki ekli dosyada görebilirsiniz.

 Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Pazartesi, 15 Nisan 2013 17:35

Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası  arasında imzalanan Kurum İdari Kurul Tutanağı aşağıdaki ekli dosyada görebilirsiniz.

 Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekcileri sendikası arasında 2012/1 dönem 'Kurum İdari Kurul' toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile sendikamız arasında bağıtlanan 2012 yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul tutanağı ektedir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Sendikamız arasında 14 Aralık 2012 tarihinde gerçeleşen toplantı tutanağı ektedir.

Sayfa 3 / 4