Pazartesi, 15 Nisan 2013 18:23

SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERİLMESİ GEREKEN YEMEK YARDIMI Özel

Yazan  Kültür Sanat Sen
Öğeyi Oyla
(0 oy)

….../04/2013
Sayı : 2013-
Konu : SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERİLMESİ GEREKEN YEMEK YARDIMI hakkında.

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 29.05.2012 tarihli 2012/1 numaralı kararları içinde yeralan yemek yardımı başlıklı 8.maddesi ile; 01.07.2012 tarihinden geçerli olacak şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelinde yemek yardımından yararlanması hakkı getirilmiştir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları, Anayasanın 53.maddesine göre; “kesin ve toplu sözleşme hükmünde.” olup, kesinleşmiş yargı kararları niteliğindedir.
Özetle, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarına uyulması yasal bir zorunluluktur.
Hal böyle iken, yasa hükmü niteliğindeki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarına aykırı düşen yönetmelik hükümleri gerekçe yapılarak yemek imkanı sağlanamayan sözleşmeli personel için hak ettikleri yemek bedelinin de ödenmediği görülmektedir.
Oysaki, sözleşmeli personel olarak çalışanların 01.07.2012 tarihinden itibaren bu haktan yararlanmaları gerekmektedir.
O nedenle, sendikamız üyesi sözleşmeli çalışanlar adına 01.07.1012 tarihinden bu güne kadar sağlanamayan yemek yardımının nakden ödenmesini, bundan sonrası içinde ya yemek verilmesini ya da yemek bedeli olarak ödeme yapılmasını talep ediyoruz.
Aksi halde; sendikamızın tarafı olduğu Toplu İş Sözleşmesi ile kazandığı bu hak için tüm üyelerimiz adına yasal yollara başvuracağımızı, birikmiş yemek yardımı alacaklarını yasal faizleri ile birlikte talep edeceğimizi, bu konudaki diğer yasal haklarımızı da şimdilik saklı tuttuğumuzu ihtar en bildiririz. Saygılarımızla,

Yavuz DEMİRKAYA

Okunma 2365 defa