sultan

sultan

Memurlar 2017'de enflasyon farkı alabilecek mi sorusunun yanıtı 2016 enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşti. 2017'de memurlara enflasyon farkı yok.

Memurlara enflasyon farkı zammı ödemesi yok. 2016 enflasyon oranları açıklandı. 2016'da TÜFE yüzde 8,53, ÜFE'de ise artış yüzde 9,94 oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, son 6 aylık enflasyondaki artış yüzde 5’in altında kaldığı için memur ve memur emeklileri enflasyon farkı zammı alamayacak.

MEMUR-SEN'in Hükumetle yapmış olduğu Toplu sözleşme hükmüne göre, Aralık 2016 ile Haziran 2016 arasındaki enflasyon oranının yüzde 5'i aşması durumunda, memurlar aşan nispette, yılın 1. yarısı için enflasyon farkı alabiliyorlar.

2016 yılı Haziran ayı endeksini 100 olarak kabul edersek; Temmuz'da bu endeks yüzde 1,16 artmış, Ağustos'ta yüzde 0,29 düşmüş, Eylül'de yüzde 0.18 artmış, Ekim'de yüzde 1,44 artmış, Kasım'da yüzde 0,52 artmış, Aralık'ta ise yüzde 1,64 arttı.

TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre, yılın ikinci yarısının ilk beş ayındaki (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon oranı yüzde 4,94 olmuştur. Aralık ayı verileriyle birlikte altı aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadı. Bu durumda memurlar için enflasyon zammı oluşmadı.

 Emeklilerin maaşları Bu arada, memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme gereği yüzde 3 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emekliler ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu olan yüzde 4,73 zamlı alacak.Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dâhilinde yer alan brüt gelirlerden; yaklaşık olarak asgari ücrete karşılık gelen 13 bin liraya kadarının yüzde 15'ini oluşturan 1,950 lira vergi alınacak.

Toplam Geliri 13.000 TL ye kadar %15 oranında gelir vergisi kesilecek (ASGARİ ÜÇRETLİ) 

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ALAN UNVANLAR İÇİN;

GELİRİ 30 BİN TL BULAN EMEKÇİLER İÇİN 

Gelirler Toplamı 13.000 TL İle 30.000 TL ye Kadar Olan Emekçiden  %20 oranında Gelir Vergisi Kesilecek 

Aylık geliri 2 bin 500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar ise, ilk 13,000 lirası için 1,950 lira, geriye kalan bölümü için de 3 bin 400 lira olmak üzere toplam 5 bin 350 lira vergi ödeyecek.

Gelirler Toplamı 30.000 TL İle 110.000 TL ye Kadar Olan Emekçiden  %27 oranında Gelir Vergisi Kesilecek

GELİRİ 36 BİN TL Yİ BULAN EMEKÇİLER İÇİN  

BAKANLIĞIMIZDA Kİ İHTİSAS UNVANLARI İÇİN 

Ayda 3 bin lira ya da yılda 36 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 6 bin lira için de 1.620 lira olmak üzere toplam 6 bin 970 lira gelir vergisi ödeyecek.

GELİRİ 40 BİN TL Yİ BULAN EMEKÇİLER İÇİN  

Ayda 3 bin 300 lira ya da yılda 40 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 10 bin lira için de 2 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 050 lira gelir vergisi ödeyecek.

GELİRİ 48 BİN TL Yİ BULAN EMEKÇİLER İÇİN  

Ayda 4 bin lira ya da yılda 48 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 18 bin lira için de 4 bin 860 lira olmak üzere toplam 10 bin 210 lira gelir vergisi ödeyecek. 

GELİRİ 70 BİN TL Yİ BULAN EMEKÇİLER İÇİN  

Ayda 5 bin 850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10 bin 800 lira olmak üzere toplam 16 bin 150 lira gelir vergisi ödeyecek.

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Aralık ayı ‘’açlık ve yoksulluk sınırı’’ araştırması sonucunu yayımladı. Türk-İş araştırmasının Aralık 2016 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,432 liraya, yoksulluk sınırının da 4 bin 665 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş’in 30 yıldır her ay düzenli olarak yaptığı ‘’açlık ve yoksulluk sınırı’’ araştırmasının bu ayki sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin dengeli, sağlıklı, ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 1,432 lira olarak açıklandı. Yine dört kişilik bir ailenin asgari yaşam seviyesini sağlaması için yapması gereken toplam harcama son bir yılda 153 TL arttı. Bu tutarın 47 TL’si gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Aylık yaşam maliyetindeki bir aylık artış ise 50 TL oldu.

Yoksulluk sınırı 4 bin 665 TL oldu

Araştırmaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması gereken zorunlu harcamaların toplam sınırı (yoksulluk sınırı) 4 bin 665 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetiyse bin 761 TL olarak açıklandı.

Gıda için yapılması gereken asgari harcama bir önceki aya göre %1.08 oranında arttı.

Aralık ayı verilerine göre ‘’mutlak enflasyonundaki değişim, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘’gıda için’’ yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %1.08 oranında arttı. Yılın ilk on iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış % 3,39 oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı %3,39 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış ise %4,12 olarak hesaplandı.

Bugün (27 Aralık 2016) yayımlanan 296 Seri No’lu  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife ve uygulanacak engelli indirimi tutarları da yer aldı.

Gelir Vergisi matrah ve oranları

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğe göre, 2017 yılında ücret gelirinden alınacak Gelir Vergisi matrah ve oranları şöyle olacak:

Matrah                 Gelir Vergisi Oranı

13.000 TL’ye kadarı için          %15

13.001-30.000 arası için         %20

30.001-110.000 TL arası için  %27

110.000 TL'den fazlası için         %35

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2016 yılına göre değişirken (%15’lik oran uygulanan kısım 12.600 TL’den 13.000 TL’ye çıktı), diğer dilimlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

 

2017 yılı engelli İndirimi tutarları

Engel derecelerine göre, çalışanların gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli miktarlarda engelli indirimi yapılmaktadır. Tebliğe göre, engelli indirimi miktarları 2017 yılında şöyle olacak.

Engel durumuEngelli İndirimi Tutarı

1. derece engelli (%80 ve daha yukarı)900 TL

2. derece engelli (%60-%79 arası) 470 TL

3. derece engelli (%40-%59 arası) 210 TL

Birinci ve üçüncü derece engel hallerine ilişkin indirim tutarları 2016 yılı ile aynı olurken, ikinci derece engel hali için uygulanan indirim tutarı 2016 yılına göre sadece 10 TL arttı..

Pazartesi, 26 Aralık 2016 11:05

ANTALYA BÖLGE ŞUBEMİZİN GENEL KURUL İLANI

                                      KONGRE İLANI

 

  Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Bölge Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu  22.01.2017 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında  Ramada Plaza Fevzi Çakmak caddesi No:22/1 07100 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. Toplantı 29.01.2017 tarihinde aynı saatte, aynı adreste yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Divan oluşum

3-Açılış konuşması

4-Konukların tanıtımı

5-Yönetim, denetleme,disiplin kurulları ve mali raporun görüşülmesi ve aklanması.

6- Yönetim, denetleme,disiplin asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adaylarının belirlenmesi

7-Dilek ve temenniler.

8-Seçimler

9-Kapanış

 

          KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

                  ANTALYA BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2016/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır