sultan

sultan

Pazartesi, 08 Ağustos 2016 18:32

KESK-DİSK-TMMOB-TTB'DE CHP'YE ZİYARET !

Konfederasyonumuz Genel Başkanımız Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yön.Kur. Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, bugün 13.00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Çetin Osman Budak ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır da hazır bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile her iş kolunda tüm kamu emekçilerine yönelik FETÖ-PDY bahanesiyle başlatılan cadı avına ilişkin düşüncelerimizin belirtildiği ziyarette;

Hukuki bir gerekçe olmaksızın 300’ü üyemiz olmak üzere onbinlerce kamu çalışanının sübjektif değerlendirmelerle açığa alınmasına, kamu emekçilerinin iş güvencesinin yok edilmeye çalışılmasına, öğretmen alımlarının sözleşmeli ve sözlü sınav yoluyla gerçekleştirilmesinin personel rejim yasasını ortadan kaldırmaya ve kadrolaşmaya yönelik olduğuna, Valilikler ve il Müdürlüklerinin oluşturduğu soruşturma komisyonları ile ihbar-şantaj-mobbing-baskı gibi keyfi ve hukuksuz yöntemlerle temel hak ve özgürlükleri yok sayan ve çalışma barışını bozan tek parti anlayışına denk düşen uygulamalara ilişkin bir çok konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verildi.

Ayrıca, eski soruşturmaların bahane edilerek açığa alma-sürgün etme politikalarının kamuda devreye sokulduğu ifade edilerek, birçok üniversitede ve Anadolu Üniversitesi örneğinde olduğu üzere “Barış için Akademisyenler” bildirgesine imza atanların açığa alınmasının, emekçilere ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin öncülüğünde belli bir süredir çalışması yürütülen “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği”nin ‘FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL’E KARŞI’ ortak mücadele ile demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkma birlikteliğine katılım için CHP’ye çağrı yapılan ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; OHAL kararnamelerinin  OHAL yasasını aştığını, bu yasalar çerçevesinde kamu çalışanlarının mağdur edildiğini belirterek cadı avı başlatıldığını ancak hukukun üstünlüğünün esas olduğunu, bu doğrultuda ortak demokrasi mücadelesinin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak KESK’e ve demokrasi güçlerine yönelik hukuksuz uygulamaların da karşısında duracağını dile getirdi.

Pazartesi, 08 Ağustos 2016 14:17

MEMURLARIN YILLIK İZİN YASAĞI KALKTI

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Numan Kurtulmuş son dakika açıklama yaparak izin yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kamu çalışanlarının izin yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Kamu personelinin izin yasağı kaldırılmıştır. Senelik izinlerini kullanabileceklerdir." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında memurların izinleri iptal edilmişti.

Cuma, 05 Ağustos 2016 15:07

05.08.2016 Birgün Gazetesi

05.08.2016 Birgün Gazetesi

Cuma, 05 Ağustos 2016 15:05

05.08.2016 Cumhuriyet Gazetesi

05.08.2016 Cumhuriyet Gazetesi

Cuma, 05 Ağustos 2016 11:06

05.08.2016 Evrensel Gazetesi

05.08.2016 Evrensel Gazetesi

Cuma, 05 Ağustos 2016 09:03

NE DARBE NE OHAL !

15 Temmuz darbe girişimi, halkın da desteğiyle geri püskürtülmüş, başarısız olmuştur. Mecliste olsun olmasın bütün siyasi partiler, sendikalar, odalar, sivil toplum kuruluşları fiilen demokrasiden yana tavrını koymuş, darbecilere karşı çıkmıştır.

Elbetteki darbe girişiminde bulunan herkes yargı karşısına çıkarılmalı ve yasaların öngördüğü biçimde cezalandırılmalıdır. Ancak, bu durumu fırsat bilen iktidar, muhalif gördüğü herkesi tasfiye etmek için adımlar atmakta, darbenin savuşturulmasını politik güce dönüştürmektedir.

Darbe bastırılmış, ama OHAL ile fiilen “darbe hukuku”nun hüküm sürdüğü bir döneme girilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname ile yönetilen ülkede, hayatına demokrasiden yana yön vermiş nice insan işinden edilmekte, hakkında soruşturma açılmakta, meslekten men cezasına maruz kalmaktadır. Valiliklerin “gizli” yazıyla “muhbir” arayışına çıktıkları, basında yer almaktadır.

Başlayan “cadı avı”ndan, darbe ya da FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmayan aydınlar, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, şairler, tiyatrocular da nasibini almaktadır. Bu hukuk dışı ve kuralsız savrulmanın son halkası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 6 kadrolu sanatçı ile bir memur açığa alınmış, 20 hizmet alımı sanatçının ilişiği kesilmiştir. Hukuksuzluk karşısında meslektaşlarımızla sonuna kadar dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz.

Darbeye karşı olduğumuz kadar sıkıyönetim koşullarına ve OHAL’e de karşıyız. OHAL bir an önce kaldırılmalı, örgütlenme ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, demokratik adımlar atılmalıdır. Yargının bağımsızlığını ve halk egemenliğini güvence altına alan laik anayasal düzen süratle kurulmalı; haksız yere tutuklanan, soruşturmaya maruz kalan ve işinden olan herkesin hakları iade edilmelidir.

Çözüm demokrasi, bağımsız yargı, insan hakları, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Türkiye’de birlikte yaşamaktır.

Oyuncular Sendikası
Kültür Sanat Sen
Türkiye Yazarlar Sendikası
Sinema Emekçileri Sendikası (Sine – Sen)
İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN) 
Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV)
Opera Bale Vakfı (OBAV)
Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)
Opera Solistleri Derneği (OPSOD)
Sanatçılar Girişimi
Kültürlerarası İletişim Disiplinlerarası Sanat Derneği (KİDS)
Uluslararası PEN Türkiye Merkezi
Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD)
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)
Piramid Sanat
Leman
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)