sultan

sultan

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2016/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır.

2008 yılında sendikamızın açmış olduğu Aspendos Antik Tiyatrosunun Restorasyonunun tamamlanmasına kadar III. derece Arkeolojik Sit alanında geçici olarak açık hava tiyatrosu kurulmasına ilişkin Kültür Turizm Bakanlığının işlemi iptal edilmiştir.

Çarşamba, 21 Aralık 2016 07:03

AYM KAZANIMIMIZ SONRASINDA HÜKUMET ADIM ATIYOR.

TBMM'ne sevk edilen Kanun Tasarısı'na göre, 30 yıldan fazla hizmet süresi olan tüm kamu personelinin emekli ikramiyeleri ödenecek

 

Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sevk edilen kanun tasarısına göre,

 

1- 30 yıldan fazla hizmet süresi olup da, fazla süreler için emekli ikramiyesi almayanlara, alamadıkları ikramiyeler verilecek. Bunun için tasarının yasalaşması sonrasında 1 yıl içinde başvurmak yeterli olacak. 7500 liraya kadar olan kısım başvurudan itibaren ilk 3 ay içinde, kalan kısım ise faiziyle birlikte 2017 yılının aynı ayı içinde ödenecek.

 

2- İkramiye farkı ödemeleri, görevden ayrıldıkları tarihteki katsayılar esas alınarak ödenecek.

 

3- İkramiye farkları memurun kendisine veya vefat etmesi halinde hak sahiplerine ödenecek.

 

4- Dava açanlara, dava açmadan önce SGK'ya yaptıkları başvuru tarihi esas alınarak ve kanuni faiz işletilerek, ikramiye farkları ödenecektir. Açılan davalara konusuz kalması nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilecek. Yargılama giderleri idarenin üzerine bırakılacak. Vekalet ücretleri ise dörtte bir oranında ödenecek. SGK idare mahkemelerinin verdiği olumsuz kararlar için temyiz yoluna gitmeyecek, ayrıca temyize gidilmiş dosyalardan da vazgeçilecek.

KIDEME GÖRE ÖDEMLERİ

MESLEK    YILLIK ÖDEME

VALİ                                             3,437 TL

MÜSTEŞAR                                  3,407 TL

HAKİM SAVCI(1.sınıf)                  3,407 TL

PROFESÖR                                  3,168 TL

DOÇENT                                       2,826 TL

DAİRE BAŞKANI                           2,587 TL

MÜHENDİS-DOKTOR                    2,587 TL

SANATÇI                                      2,587 TL

ÖĞRETMEN  (1/4)                        2,102 TL

POLİS  (1/4)                                2,040 TL

HEMŞİRE                                     2,040 TL

TEKNİKER                                   1,730 TL

ŞEF                                             1,668 TL

TEKNİSYEN                                 1,656 TL

MEMUR                                       1,600 TL

NOT: BU RAKAMLAR 30 YILDAN FAZLA ÇALIŞILAN YIL İLE ÇARPILIR.

Tasarı Metni Ektedir..

 

 

 

Bu sabah saatlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda 13 asker yaşamını yitirmiş 55 asker ve yurttaş yaralanmıştır.

Kültür Sanat Sen olarak yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

En son 10 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş’ta ve bugün Kayseri Erciyes’te yaşadığımız saldırılar ülkemizi her geçen gün daha fazla uçurumun kıyısına sürükleyen şiddet sarmalını yaratan politikaları sorgulamadan sadece kınamanın, lanetlemenin yetersiz kaldığını göstermektedir.

Toplum olarak hepimizin daha fazla şiddete, çatışmaya, gerilime değil,  demokrasiye, barışa, huzura,  ihtiyacı vardır. Ne her geçen gün içine daha fazla sürüklendiğimiz şiddet girdabı ne de daha fazla kan ve göz yaşından başka bir şey getirmeyen politikalarda ısrar edenlerin bu kaos ortamını baskıcı-otoriter rejimin dayanağı haline getirmesi kaderimiz değildir.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; hiç kimsenin can güvenliğinin tehdit altında olmadığı, toplum olarak barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşayabileceğimiz demokratik bir iklimin hızla inşa edilmesi için herkesi göreve çağırıyoruz.

Bugün saat 13.00’da Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığındaki heyet, Çalışma Müsteşarı Ahmet Erdem, Devlet Personel Başkanlığı vekili Enes Polat ve Sendikalardan Sorumlu Daire Başkanı İbrahim İnan ile birlikte Konfederasyonumuza bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Eş Genel Başkanımız Lami Özgen, Genel Sekreterimiz Hasan Toprak, Basın-Yayın ve Eğitim-Örgütlenme Sekreterimiz İlhan Yiğit, Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy ve Mali Sekretemiz Ramazan Gürbüz hazır bulundular.

Ziyarette, demokratik mücadelede Konfederasyonumuzun önemine değinen Müezzionoğlu, 15 Temmuz darbe girişimden ve bombalı saldırılardan bahsederek ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, farklı kararlar alınması gerektiği dile getirdi. Müezzinoğlu, ülkenin daha demokratik, daha hukukun üstünlüğünün uygulandığı süreçlere ulaşması için çaba sarf ettiklerini belirterek, OHAL sürecinden uzaklaşarak, bir an önce normalleşme istediklerini, ülke çalışanlarını da daha iyi koşullara taşımak için çalıştıklarını kaydetti.

Müezzinoğlu AKP olarak KESK’in kuruluş felsefesini bildiklerini, ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi için mücadele ettiklerini belirterek yakın zamanda gerçekleşen darbe girişiminin ülkenin geleceğini etkilediğini, bedelinin ise ağır bir şekilde ödendiğini kaydedederek tüm kamu emekçileri ile açığa alınan, ihraç edilen üyelerin hak ve çıkarlarının korunmasının KESK’in görevi olduğunu ve Çalışma Bakanlığı’nın da bu süreçte KESK ile birlikte ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Eş Genel Başkanımız Lami Özgen ise,  emek ve demokrasi mücadelesi bağlamında, Türkiye’nin demokratikleşmesi, barış, insanca yaşam mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdürdüğümüzü, ancak özellikle OHAL bahanesiyle sendikal faaliyetlerin sürekli yasaklanmasının, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir durum olduğunu, bundan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek açığa alınan ve ihraç edilen kamu emekçilerine yönelik 10-11 Aralık bölge mitinglerinin keyfi olarak yasaklaması konusunu dile getirdi.

Özgen, temel hak ve özgürlüklerin yasaklanması, sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlanması noktasında KESK’in ülkenin ve çalışma yaşamının demokratikleşmesi mücadelesinde tüm kamu emekçilerinin iş güvencelerinin önemine değinerek, iş güvencesine ve kamunun tasfiyesine yönelik saldırıların arttığı bu dönemde Çalışma Bakanlığı’nın emekçilerden yana taraf olması gerektiğini, OHAL, KHK’ler eliyle ise kamu emekçilerinin iş güvencelerinin elinden alınmasının kabul edilemez olduğunu, ihraçlar ve açığa alınanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti. Eş Genel Başkanımız Lami Özgen, SGK’da açığa alınanların görevde yükseltme sınavına alınmamasını örnek vererek bu durumun özlük hakkına yönelik bir saldırı olduğunu, değişik bakanlıklarda da buna benzer keyfi uygulamaların öne çıkarıldığı, bütün bunları gidermeye yönelik ise DPB’nin gerekli uyarıları yapması ihtiyacını dile getirdi.

Özgen, 21 Aralık tarihinde “İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla ihraç edilen arkadaşlarımızın özne olacağı İstanbul-Ankara yürüyüşünün engellenmemesi, yasaklanmaması noktasında Çalışma Bakanlığı’ndan destek beklendiğini ifade ederek, ihraç edilen, açığa alınan bütün kamu çalışanları adına bu eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl özel tiyatrolara vermiş olduğu yardımlar sahiplerini buldu.

Özel tiyatroların 2016-2017 sanat sezonunda gerçekleştirecekleri projelerine yönelik yapılan maddi desteği almaya hak kazanan ekiplerin tam listesini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,168135/ozel-tiyatrolar-2016---2017-sanat-sezonu-yardimlari.html