Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (6)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağıtlanan 2013 yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı ekte : 

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası  arasında imzalanan Kurum İdari Kurul Tutanağı aşağıdaki ekli dosyada görebilirsiniz.

 Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Perşembe, 18 Nisan 2013 17:59

FİİLİ HİZMET ZAMMI

Yazan

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının demir atölyelerinde çalışan personelin 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının Fiili Hizmet tazminatı başlıklı (yıpranma) 40 Maddesinde yer alan Demircilerle aynı haklara sahip olduklarına dair davayı kazanmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sendikamızdan edinilebilir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Sendikamız arasında 14 Aralık 2012 tarihinde gerçeleşen toplantı tutanağı ektedir.

Antalya Devlet Opera ve Bale kurum İdare Kurul tutanağı 12 Aralık 2012 tarihinde imzalandı. tutanakta başlıca şu konularda karar alınımıştır;Ulaşım, Yemek, Harcırah, Fazla Mesai, Salon Tahisisi, Sendikal Haklar, Giyim yardımları.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile İzmir Bölge Şubemiz arasında yapılan 2012 /1. Dönem Kurum İdari Kurul Tutanağı ektedir.