Kültür Sanat Sen

Kültür Sanat Sen

    Sirkeci Büyük Postane binası restorasyon çalışmasında yüklenicinin güvenlik ihmalleri sebebiyle, genç restoratör Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetmiştir. İş cinayetlerinin şimdiye dek bizim mesleki alanımızdan uzakta işleniyor olması sıranın bize gelmeyeceği anlamını taşımıyor.

       Sirkeci Postanesi’nde yaşanan iş cinayetini UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ. KESK Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası olarak 5 Ağustos 2018, Pazar günü Saat 15 00 da protesto ve basın açıklaması için Sirkeci Postanesi önünde toplanıyoruz.

Perşembe, 02 Ağustos 2018 09:39

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI

Sendikamız Kültür Sanat Sen'in 13 Temmuz Cuma günü saat 10.00 da yapılan genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı; Genel Başkan Ferahi VARDAL, Genel Sekreter Hüseyin ÇELİK, Genel Mali Sekreter Ramazan ÖZAK, Genel Örgütlenme Sekreteri H. Arkın ZİREK, Kadın Sekreteri Özlem Toprak CİHAN, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Deniz ÖZSAYGI, Ankara Bölge Şube Başkanı Çetin TAŞ, İzmir Şube Başkanı Nesrin TATLIOĞLU, Mersin Bölge Şube Başkanı İmam ÖZDEMİR, Antalya Şube Başkanı Seyfi TURAN ve davet edilen il ve işyeri temsilcilerinin katılımları ile yapılmıştır. 

Uzmanlık alanlarından doğru komisyonların kurulması; Mali Konular (Şube Katkı Payları, Temsilcilere ödenek gönderme); Örgütlenme Sorunları değerlendirmesi ve program yapılması; Eğitim Programı; Kadın Mücadelesinin değerlendirilmesi ve kadın örgütlülüğü çalışmaları; Bölge Şubelerde hukuk sisteminin planlanması gündemleri üzerinden toplanan genişletilmiş başkanlar kurulu 24 Haziran seçimleri sonrası yaşadığımız rejim değişikliği neticesinde yayınlanan 703 numaralı KHK ile kamudaki pek çok kurum ile birlikte Sanat Kurumları’nın kanunlarında ve teşkilat yapılarında da sistemsel değişiklikler yaşanması gündemiyle devam etmiştir. Pratikte yaşadığımız sorunlar üzerinden yapacağımız iş ve işlemler planlanması ile birlikte 703 ile kaldırılan sanat kurumları yasalarının 704 ile tekrar gündeme gelmeleri yalnız uygulanabilirlik açısından ciddi hak kayıplarına ve kurumların sınırlı da olsa özerk yapısının kaybedilebileceğinin bilinci üzerinden alanda örgütlü sanat meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sanatseverlerden oluşan bir bloğun oluşturulması ve mücadele programının belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Cuma, 27 Temmuz 2018 05:40

TEMMUZ 2018 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.738,37 TL
GIDA FİYATLARI ve DÖVİZ KURU GİT-GEL YAPIYOR, ENFLASYON YÜKSELİYOR     
 MUTFAK ENFLASYONUNDA ONİKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 16,07 ORANINDA
 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.738 TL, YOKSULLUK SINIRI 5.662 TL   
 BİR KİŞİNİN AYLIK GEÇİM MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN 533 TL FAZLASIYLA 2.136 TL
Uygulanan ekonomik politikalarda gündemi faiz ve döviz kurundaki gelişmeler meşgul ederken, özellikle gıda fiyatlarının mevsim normallerinin üstüne çıkması ve sürekli değişim göstermesi, enflasyona olumsuz yansıyor. Aylık ve ücretlere sonradan gerçekleşen enflasyon farkının verilmesi, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını iyileştirmeye yetmiyor.
 TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.   
 TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Temmuz ayı sonucuna göre:
 
o    Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.738,37 TL,  
o    Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı)     5.662,46 TL oldu.   
o    Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.

http://www.turkis.org.tr/TEMMUZ-2018-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d75742

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.738,37 TL - See more at: http://www.turkis.org.tr/TEMMUZ-2018-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d75742#sthash.fDKyEukT.dpuf
Pazartesi, 23 Temmuz 2018 11:03

BASINA ve KAMUOYUNA

 

24 Haziran seçimleri sonrası yaşadığımız rejim değişikliği neticesinde yayınlanan 703 numaralı KHK ile Kamu’daki pek çok kurum ile birlikte Sanat Kurumları’nın kanunlarında ve teşkilat yapılarında da sistemsel değişiklikler yaşanmaktadır. 

703 nolu KHK ile kurum vasıfları ortadan kaldırılan, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri'nin, 704 nolu KHK ile  "tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli kurumlar" olarak yeniden kurulmalarına rağmen belirsizlikler halen devam etmektedir. Tüzel kişilik olmaları dolayısıyla, hukuki bir zorunluluk sayılan, "Genel Müdür'ün atanması" konusu ve "atanacak Genel Müdür'de aranacak nitelikler" belirtilmeyerek yaratılan kafa karışıklığı da ayrıca soru işaretlerini doğurmaktadır. 

İkinci bir konu, Devlet Tiyatroları için söz konusu kararnamede "Bir Genel Müdür ile yönetilir. " denmesine rağmen, Devlet Opera ve Balesi için aynı tanımlamanın yapılmamasıdır.

Yasa incelendiğinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün kurullarından biri olan "Teknik Kurul" un çalışma biçimi anlatırken “Genel Müdür ve Müdür Yardımcıları'ndan birinin başkanlığında toplanır. ” şeklinde bir ibare konmasının artık bazı düzenlemelerin plan dahilinde yapılmaktan çok, eski yasalardan kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığı düşüncesini uyandırmaktadır. 

Her halükarda Genel Müdür olmak için aranan şartların en önemlilerinden biri olan, "15 yıl görev yapma ve alanında başarılı olma" kriteri de kaldırılmıştır. Genel Müdür atamasında, atanacak kişinin bu alanlarda "başarılarıyla tanınmış, eser veren besteciler ve yazarlar, ilgili sanat dallarında temayüz etmiş yönetmenler ya da akademik kariyer sahibi kişiler olması" koşulları bir kenara itilmiştir. Devlet kadrosunda beş yıl çalışan bir kişinin, alanla ilgi bilgi birikimine ve liyakatına bakılmaksızın Genel Müdür olarak atanabilmesinin önü açılmıştır. Söz konusu kurumlarda Genel Müdürler sadece ita amiri vazifesini değil "Genel Sanat Yönetmeni" görevini de yerine getirmektedir. Dolayısıyla sanatçıların gözünde liyakat sahibi olmayan bir Genel Müdür ya da yönetici kurul bu kurumlarda erozyona neden olacaktır. 

Buna benzer bir durum senfoni orkestralarının yasasından 5., 6. ve 8. Maddelerinin kaldırılmasıyla Şef ve Şef Yardımcıları'nda aranacak niteliklerin ortadan kaldırılması ve genel koşullar dışında koşul aranmayacağı yönünde değiştirilmiş olmasıdır. 

Çalışanların istihdam koşulları ve özlük hakları konusu da belirsizliğe itilmiştir. Genel Müdürlükleri kimin yöneteceği konusu ile birlikte kurumların olmazsa olmazı yerli ve yabancı sanatçı alımı ve ataması konularında da bir hükme yer verilmemiş, mesleki yaş haddini dolduran sanatçılar ya da yıllardır açılmayan kadro sınavları sebebiyle güvencesiz ve bir yıllık kurum sözleşmesiyle çalıştırılan SSP’lilerin de (Süreli Sözleşmeli Personel)  akıbetinin ne olacağı, nasıl çalıştırılacağı, kadro verilip verilmeyeceği konuları an itibariyle muğlak kalmıştır. Yıllardır açılmayan-açılamayan sanatçı kadrosu sınavları nedeniyle genç nesilin bu kurumlarla olan organik bağı zayıflamakta, kurumların sürekliliğinin güvencesi  zedelenmekte ve bölge teşkilatlarının geleceği tehlikeye düşmektedir. 

Yürürlükten kaldırılan kuruluş yasalarının personel yasasına dönüştürülmesi çalışanların maaş ve özlük haklarının korunması amaçlı yapılmış gibi görünse de bu noktada da ciddi çelişkiler ve belirsizlikler mevcuttur. 703 nolu KHK ile kapatılan kurumların personelinin diğer kurumlara dağıtımı ön görülmektedir. Ayrıca “703 KHK’nın 524. Maddesinde bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar kendi kanunları ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir. " denmektedir.

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname'de tanımlanmış olan “Kültür Ve Sanat Politikaları Kurulu” ve bu kurulun görev ve yetki alanlarının tanımlandığı ilgili maddelerinden de anlaşılacağı üzere genel politika ve işleyişin belirleyicisi, kurulun kendisi olacak gibi görülmektedir.    

Tüm bu değerlendirmeler ışığında;

703 nolu KHK ile kaldırılan sanat kurumları yasalarının, 704 nolu KHK ile tekrar gündeme gelmesi yalnız uygulanabilirlik açısından havada kalması sebebiyle yasa yapıcıların, bu işin ehli, alanda örgütlü sanat meslek örgütleri, sendikalar ve akademinin de görüşü alınarak, yasaların bir çalıştay yapılması suretiyle yeniden düzenlenmesini gerekmektedir. Sendikamız ve alanda çalışan Sivil Toplum Örgütleri bu kurumların daha işlevli  çalışabilmesi için hazırladıkları raporları gerek kamuoyu gerek kurum yöneticileri ve Kültür Bakanlığı yetkilileriyle defalarca paylaşmıştır. Mali, idari ve sanatsal özerklik bu kurumlar için vazgeçilmezdir. Yapılması gereken bu kurumların yasalarını ve teşkilat yapılarını bozmak değil, güçlendirmektir. Bütçeden aldıkları cüzi paya oranla dünya çapında sanat üreten ve %90 oranlarında seyircinin ilgisine mazhar olan bu kurumlar kapatılmamalı, kanunları ve kaideleri bozulmamalı ve hak ettikleri saygınlığa tekrar kavuşturulmalıdır. Liyakat sistemine dayalı bir yönetim anlayışı ile özgür ve demokratik bir yapı bu kurumların ve sanat emekçilerinin evrensel hakkıdır. 

Mesleki yaş haddini doldurmuş yalnız zor emeklilik koşulları dolayısıyla emekli olamayan sanat emekçilerinin mağduriyetleri giderilmeli ve artık maaşa dönüşmüş ve üzerinden gelir vergisi bile kesilen teşvik ve ikramiyenin maaşlara yansıtılması yoluyla emeklilik hakkı kazandırılmasının önü açılmalıdır. 

657 sayılı DMK’nın ek geçici 14 maddesine dayanarak ödenmesine karar verilmiş emekliliğine beş yıl kalana %30 beş yıldan fazla kalana % 50 fazla ödenmesi planlanan özendirme ikramiyelerinin de bu sorunu çözmeyeceği  ayrıca bilinmelidir.

Demokrasi ve demokrasi kültürünün, empati yeteneği ve estetik gelişmenin temel güvencesi olan sanat kurumları, kendi repertuvarını yapma, bu eserleri özgürce sergileme ve yönetsel konularda demokratik karar alma yeteneklerini daha da geliştirerek toplumla bütünleşmelidir. Bunun önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. İş güvencesi olmayan bir alanda gençlerin sanat eğitimine yönlendirilmesi imkansız hale gelecektir. Dolayısıyla sahne sanatlarının devlet eliyle güvence altına alınması toplumun genel yararı adına vazgeçilmez önemdedir. Yarınımızın güvencesi ve "toplumun hayat damarı" sanat kurumları ancak işte bu özgürlük prensibiyle var olabileceklerdir. Aksi tavır ve düzenlemeler bu kurumları birer boş tabela, birer personel havuzu ve çadır tiyatrosu pozisyonuna hapsedecektir.

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Araştırması aşağıdaki Linkteki anket Kültür sanat Sen tarafından kadın kamu emekçilerinin çalışma koşulları, üyelerin bölgelere göre dağılımı, sorunlara dair görüşleri, mesleklere göre üyelik dağılımı vb. sonuçların derlenmesi ve rapor halinde sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın doğru sonuçlar verebilmesi için her emekçi sadece bir defa doldurması rica olunur.

Sorularınız için irtibat

Tel No: 0533 662 51 52

E mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Özlem Toprak CİHAN

Yanıt verdiğiniz için teşekkür ederiz.

NOT:Aşağıdaki lik arcılığı ile araştırmamıza katılabilirsiniz..

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe5rkBJAIJokp56SrpGYhy2Mr4_gtCy6MCu9fC63rEa_L6iQ/viewform

Salı, 03 Temmuz 2018 14:43

ENFLASYON %9,17 MAAŞ ARTIŞ ORANI %8,67

 

Henüz bir yıl üzerinden geçmemiş olmasına rağmen Yetkili Konfederasyon ve İş kolu sendikalarının Toplu İş Sözleşmesini nasıl bir öngörüsüzlükle imzalanmış oldukları ortaya çıkmıştır.

4.Dönem Toplu İş Sözleşmesi gereğince 2018 ikinci altı aylık maaş artış oranı %3,5’dir.

Tartışmalı enflasyon sepeti verilerine göre 6 aylık enflasyon oranlarının %9,17 olduğu ekonomik şartlarda emekçilere %8,67’lik bir oranın lütuf olarak sunulması ve tüm basın yayın organlarından haberleştirilmesi mutfaktaki yangını gizleyemeyecektir.Neden 6 aylık enflasyon %9,17 iken maaş artış oranı %8,67'dir?

Ayrıca yılın ikinci 6 ayında VERGİ DİLİMİ ’ne girilmesinden dolayı Gelir Vergisi oranının artması ile ayrıca emekçilerin maaşlarında kesintiler yapılmaktadır.

TÜİK’in altı aylık enflasyon rakamlarını açıklaması ile Kamu görevlileri ile emeklilerin aylıklarına 2018’in ikinci 6 aylık dönem için yapılacak maaş artış oranı netleşti.

4.Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon artış oranı %4’ten fazla çıkan kısmı 1 Temmuz 2018 tarihi itibari ile yapılacak %3,5 oranındaki maaş zammına eklenecek.

Bu gün açıklanan Haziran 2018 ayı enflasyon rakamlarına göre, Altı aylık enflasyon artışı %9,17 olarak gerçekleştiğinden, %4’ten fazla çıkan %5.17’lik kısım maaşlara enflasyon farkı olarak yansıyacaktır.

1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli maaş zammı oranı %3,5+%5,17=%8,67 olacak