Kültür Sanat Sen

Kültür Sanat Sen

Cuma, 15 Şubat 2019 07:56

İL ÖRGÜTLENMELERİ...

Genel Sekreter Hüseyin Çelik, Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan ve İzmir Örgütlenme Sekreteri Gülseren Aygün, Sivas, Erzincan ve Tunceli illlerinde örgütlenme calışmaları kapsamında işyerleri ziyaretleri yapmışlardır.

Cuma, 15 Şubat 2019 07:49

İL ÖRGÜTLENMELERİ...

İzmir Bölge Şube Başkanı Nesrin Tatlıoğlu, İzmir Bölge Şube İdari Sekreteri Pınar Pınarbaşı ve Antalya Bölge Şube idari Sekreteri Murat Karatağ; Muğla ve Aydın İl örgütlenmeleri çerçevesinde işyerleri ziyaretleri yapmışlardır. Milas'dan görüntü...

Salı, 15 Ocak 2019 14:54

BASIN AÇIKLAMASI...

Ek zam talepleri, krize karşı mücadele programı içerisinde İstanbul'da yapılan basın açıklamasından...

Salı, 15 Ocak 2019 14:51

BASIN AÇIKLAMASI...

Ek zam talepleri, krize karşı mücadele programı içerisinde izmir'de yapılan basın açıklaması...

Salı, 15 Ocak 2019 14:48

BASIN AÇIKLAMASI...

Ek zam talepleri, krize karşı mücadele programı içerisinde Ankara'da yapılan basın açıklaması...

Bugün  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde ssp'li personelin nasıl istihdam edileceğine dair Genel Müdür Mustafa KURT'un  düzenlediği toplantıya genel başkanımız Hülya ERYETLİ ve Genel hukuk ve toplu sözleşme  sekreterimiz Deniz ÖZSAYGI katılmışlardır. Daha önce yayınladığımız bilgi notundan da hatırlayacağımız üzere ssp'li arkadaşlarımız için bir çalışma yönetmeliği yapılacağından bahsetmiştik.  Mart ayında çıkarılması düşünülen çalışma yönetmeliği için Taleplerimizi iletmek üzere bir çalıştay talep ettik ve 4 şubatta çalıştay yapılmasının sözünü aldık.   Toplantıda konusulan ve ssp li arkadaşlarımızı ilgilendiren konular sunlar:

1. Mali ve özlük hakları mevcut kadrolulara uygulandığı biçimiyle olmasi için çalışma yaptıklarını

2. Çalışan tüm ssp lileri tam zamanlı çalıştırmanin önünde bir engel olmadığını ve bu yönde çalışma yapıldığını 

3. Ssp li ve mezun sanatçılar için guvencelilerin yasal izinlerinden aynı şekilde yararlandirilabilecegi

4. Tayin vs. Gibi haklardan yararlandirilabilecekleri 

5.5510 sayılı yasanın 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi ile iliskilendirilecekleri 

6. Ssp lilerin yeni pozisyon hukumlerince istihdam edilmeleri öncesinde sınava tabi tutulabilecekleri

Konularında görüştük. Ocak ayı içerisinde tüm mudurluklerden temsilcilerin katilacaklari ssp li arkadaşlarımızla bir çalıştay yapacağız.  Buradan çıkan taleplerle genel mudurlukte yapılacak çalıştaya katılacağız.  Yapacağımız çalışmayın yeri ve zamanını belirledikten sonra sizlerle iletişime geçeceğiz. 

Not: Ocak ayında sözleşmelerde küçük bir artış yapılacak. Bilginize...