Cuma, 08 Haziran 2018 14:09

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞINDA EK GÖSTERGE SORUNU Özel

Ülkemiz 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken tüm adaylar Kamu Emekçileri hakkında vaatlerde bulunmaktalar. Kültür Sanat Sen olarak tüm bu olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Özellikle Ek Göstergeler konusunda yapılan çalışmalar dikkate alındığında Maliye Bakanı Naci AĞBAĞ’ın düzenlemenin kapsamını Öğretmenler, Polisler, Din Görevlileri ve Hemşireler olarak açıklamış ve bu unvanlardan emekli olan personelinde kapsam dahilinde olduğunu vurgulamıştır.

Bu düzenlemenin hangi ölçütlere göre belirlendiği vurgulanmamıştır. Bakanlığımızda ihtisas personeli olarak istihdam edilen ve en az yukarıda belirtilen kadrolar kadar eğitimli, iş yükü sorumluluğu bulunan, ülkemizin kültür sanat ve turizm alanlarında emek harcayan Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Turizm Araştırmacısı, Kütüphaneci, Restoratör ve Konservatör gibi unvanlar bulunmaktadır. Teknik Hizmetler sınıfında yer alan bu unvanlar 2200 ek gösterge oranı ile çalışmaktalar. Yapılacak düzenlemeye bahse konu unvanlarında eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ayrıca lisan mezunu olup bakanlığımızda memur olarak istihdam edilen diğer kamu emekçilerinin de en az 3600 ek gösterge oranında faydalanmaları sağlanmalıdır.

Lisans mezunu olmayan ve bakanlığımızın değişik hizmet sınıfları ve unvanlarında istihdam edilen kamu emekçilerinin de ek ödeme oranları 3000 olarak düzenlenmelidir.

Bir diğer konu ise Sanat Kurumlarında 3600 ek gösterge oranı ile istihdam edilen İdari Sözleşmeli SANATÇI unvanlarındaki emekçilerimizin de TRT Sanatçılarının da olduğu gibi 6100 ek gösterge oranına getirilmesi gerekmektedir.

Kültür Sanat Sen olarak kamu emekçilerinin hak ettikleri adil ve yaşanabilir bir ücret almaları için mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

MEMURLARIN EK GÖSTERGESİ 3000,3600 ve 6100 OLDUĞUNDA MAAŞLARI NASIL BİR DEĞİŞİM OLUYOR?

Devlet memurlarına 2200 ve 3600 ek gösterge verilmesi ne anlama geliyor? Ek gösterge artınca maaşlar da artar mı?   Kamu çalışanlarının ek göstergesi 2200 ve 3600 çıkarsa emekli maaş ve ikramiyesinde nasıl yükselme olur? Sanatçıların 3600 ve 6100’e çıkarsa emekli maaşı ve ikramiyesinde nasıl yükselme olur?

Ek gösterge artışı, ilgililerin aylık maaşları ile emekli aylık ve ikramiyelerinde artış yaratırken, bazı seviyelerdeki ek gösterge artışları ise memurların aylık net maaşını düşürmektedir. Bu konuya en güzel örnek, Üniversite mezunu sahne arkasında çalışan Teknik Personelin mahkeme yoluyla 3600 ek gösterge hak ettiklerinde ki gibi net maaşlarında görünen düşme gibi. Bunun nedeni ek gösterge oranının artması ile emekli kesenek oranının artmasından kaynaklanmaktadır.

Bu yazımızda, 1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar arasında, sadece ek gösterge farklılığından kaynaklı aylık net maaş ve emeklilik hakları farkının 2018 yılının ilk yarısında geçerli olan katsayılar esas alınarak yapılmıştır.

Ek gösterge 2200’den 3000’e çıkarsa

Aylık Net Maaş*

       61 TL artar

Emekli Aylığı

       72 TL artar

Emekli İkramiyesi

        2.605 TL artar

 

 

Gelir vergisinin %15’lik dilimde oldukları göz önüne alınmıştır.

Ek gösterge 2200’den 3600’e çıkarsa

Aylık Net Maaş*

   23 TL artar

Emekli Aylığı

    641 TL artar

Emekli İkramiyesi

    23.121 TL artar

 

 

Gelir vergisinin %15’lik dilimde oldukları göz önüne alınmıştır.

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarsa

Aylık Net Maaş*

       38 TL azalır

Emekli Aylığı

       569 TL artar

Emekli İkramiyesi

       20,516 TL artar

Gelir vergisinin %15’lik dilimde oldukları göz önüne alınmıştır.

Ek gösterge 3600’den 6100’e çıkarsa

Aylık Net Maaş*

        200 TL artar

Emekli Aylığı

        1.135 TL artar

Emekli İkramiyesi

        36,365 TL artar

Gelir vergisinin %15’lik dilimde oldukları göz önüne alınmıştır.

 

 

 

 

Okunma 924 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 11 Haziran 2018 05:28