Salı, 23 Ağustos 2016 19:39

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU Özel

Bakanlığımız hizmetlerin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kütüphaneci pozisyonunda (200), Müze Araştırmacısı pozisyonunda (muhtelif bölümlerden toplam 100), Arkeolog pozisyonunda (100) olmak üzere toplam 400 adet sözleşmeli personel alımı için sınav açılması uygun görülmüş, konu Bakanlığımız ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitelerinde yayımlanarak duyurulmuş ve duyuruda bölümler itibariyle belirlenen şartlara sahip olanların başvuruları değerlendirilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin son fıkrası uyarınca; başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış  KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak suretiyle alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar sözlü sınava çağrılacak adaylar pozisyon unvanları ve bölümler itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Sıralamaya giren adaylardan özgeçmişini başvuru formu ekinde göndermeyenlerin el yazısı ile ya da bilgisayar ortamında hazırlayacakları imzalı özgeçmişlerini, sözlü sınav tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 adresinde olacak şekilde, en kısa zamanda göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) resmi internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlığımız internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Dilekçede itiraz nedeninin açıkça ifade edilmesi ve dilekçenin adayca imzalanarak Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu dilekçeler, aslı hemen postaya ya da kargoya verilmek kaydıyla, aşağıda yer alan telefon numarasına faks ile de gönderilebilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır.

FAKS NUMARASI

0312 311 14 56    

                                                                                                                            

KÜTÜPHANECİ

ARKEOLOG

MÜZE ARAŞTIRMACISI:

-          SANAT TARİHİ

-         TARİH

-          ANTROPOLOJİ

-          ETNOLOJİ

-          HİTİTOLOJİ

-          SÜMEROLOJİ           

-          FİLOLOJİ (ARAP DİLİ VE EDEBİYATI)

 

Kaynak:T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı

Okunma 1361 defa