Salı, 28 May 2013 16:50

BASINA ve KAMUOYUNA

Yazan  KÜLTÜR SANAT SEN-MERSİN ŞUBE
Öğeyi Oyla
(0 oy)

AKP hükümetinin aylardır üzerinde çalıştığı sanat kurumlarını yok etme projesi basına sızdırılmıştır. Yıllardır devam eden kamu hizmetlerinin tasfiyesi sürecinde, sıra  toplumsal belleğin en önemli kurumları olan kültür ve sanat kurumlarına  gelmiştir. AKP hükümeti, tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi, bir süredir siyasi ve ideolojik baskılarla yeniden biçimlendirmeye çalıştığı kültür ve sanat faaliyetlerini ticarileştirmek, kültür ve sanat kurumlarının toplumsal özünü ortadan kaldırmak istemektedir.

Bu çabanın bir nedeni de dünyada sanatın üstlendiği misyondur. Dostoyevski’nin “Dünyayı güzellik kurtaracak’’ sözüyle kast ettiği güzelliğin en önemli unsuru olan sanat, AKP hükümetinin tasarlamış olduğu toplum modeli için de bir tehlike oluşturmuştur.  Bireyin kendini ve dünyayı tanımasında sanatın üstlendiği rol insanlık tarihi boyunca önemini korumuştur ve koruyacaktır. Bunun farkında olan kimi iktidarlar yüzyıllarca sanatın üstünde baskı ve hegemonya oluşturmaya çalışarak toplumu dönüştürmeyi amaçlamıştır. Bu durumun günümüz Türkiyesi’ndeki  karşılığını oluşturan AKP  iktidarıdır.

“Türkiye Sanat Kurumu ile Sanatın Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’’ adıyla hazırlanan taslak da sanatın toplumdan soyutlanmasını ve piyasalaştırılmasını amaçlayan bir taslaktır. Sanat kurumlarında çalışan sanatçı, teknik personel ve idari personelin özlük haklarıyla ilgili tasarıda geçen maddelerin içeriğine bakıldığında AKP  hükümetinin sanatı ve sanat kurumlarını “dönüştürme” adı altında bir nevi tasfiye çalışması içine girdiği görülmektedir.

Bu tasarı ile;

  •    Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Senfoni Orkestraları ve Koroların ortadan kaldırılması,
  •      Bu kurumlarda çalışanların emekliliğe zorlanması,
  •     Çalışanların kazanılmış ekonomik ve özlük haklarının ellerinden alınması,
  •    Devletin ihale yoluyla sanat projeleri satın alarak, sanatın özelleştirilmesinin ve iktidarın kendi ideolojik bakış açısına uygun olan eserlere desteklenme adı altında kaynak aktarılması yani sanat ürünlerinin tektipleştirilmesi ve içinin boşaltılması,
  •   “Geçinemeyen Sanatçıya Destek’’  vurgusuyla sanatçının itibarsızlaştırılması ve iktidar yardımına muhtaç bırakılarak dilenci pozisyonuna düşürülmesi amaçlanmaktadır.
  • Özünde sanat kurumlarını tasfiye etmeyi amaçlayan tasarıda, Görevde 15 yılını tamamlamış konservatuar mezunu sanatçıların, konservatuarlara  ve güzel sanatlar fakültelerine  öğretim görevlisi olarak  atanması  amaçlanmaktadır. İbaresi tam bir kandırmaca ve tutarsızlıktır. Çünkü konservatuar mezunlarının tek istihdam alanı sanat kurumlarıdır.  

Bir bütün olarak tasarıyla, Türkiye’de  yürütülen  tüm sanat faaliyetlerinin   Bakanlar Kurulu’nun atayacağı 11 kişilik kurul tarafından yürütülmesi amaçlanmaktadır. Nihayetinde ülkemizde sanat ve sanat kurumları tam anlamıyla iktidarın hegemonyasına girecektir.

AKP’nin bu saldırı ve tasfiye politikalarına karşı biz  KÜLTÜR SANAT – SEN olarak   Kültür Sanat Kurumları’nın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bu nedenle 2 Haziran 2013 tarihinde Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışında bu tasfiye projesini ulusal ve uluslararası  basına  teşhir edeceğiz. 5 Haziran  Çarşamba günü bütün kamu emekçileri ile birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz ve alanlarda olacağız . 7 Haziran Cuma günü ülkenin her tarafından gelen  kültür ve sanat emekçileri  ve halkımızla birlikte   Ankara Kızılay’da   AKP ‘nin  saldırılarına karşı  meydanlarda olacağız . Sanatı ve geleceğimizi AKP ‘nin karanlık politikalarına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz .

28.5.2013

KÜLTÜR SANAT- SEN MERSİN ŞUBESİ  A.

İMAM ÖZDEMİR 

Şube Başkanı 

Okunma 1736 defa Son Düzenlenme Salı, 28 May 2013 16:55