Perşembe, 14 Mart 2013 20:23

Hava İş Sendikasının Mücadelesini Destekliyoruz

Yazan  Kültür Sanat Sen
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Hava İş Sendikasının Grev Hakkına Sahip Çıkıyoruz, Mücadelesini Destekliyoruz…Hava İş Sendikasının Grevine  İstanbul Bölge Şubemiz tarafından destek ziyareti yapılmıştır.
Hava İş Sendikasının Bilgilendirme Yazısı :

Değerli yolcular,
Türkiye hükümeti ülkenin kısıtlayıcı hükümlerle dolu olan sendika karşıtı yasalarını daha da anti-demokratikleştirerek, havacılık sendikalarının greve çıkma hakkını ortadan kaldıran adımlar atmaktadır.
11 Mayıs günü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) bir milletvekili olan Metin Külünk, var olan Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasasına yönelik bir değişiklik tekli verdi. Bu yasa değişikliği teklinin amacı havacılık sektörünü grev yasağı kapsamında yer alan işkolları arasına sokmaktı.
Sendikamız Hava-İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) hâlihazırda havacılık işçilerinin grev hakkını ortadan kaldıran bu girişime karşı mücadele vermektedir.
29 Mayıs günü, Türk Hava Yolları’nda ve Türk Hava Yolları Teknik’te çalışan işçiler kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek bir günlük doktor raporu aldılar –mevcut yasal kısıtlamalar altında hükümetin planlarını protesto edebilmek için başvurabilecekleri tek yöntem buydu.
Hemen sonrasında Türk Hava Yolları’nda çalışan 300 ve yüzde 100 THY’nin iştiraki olan Türk Hava Yolları Teknik’te çalışan 45 işçi işten çıkarıldılar. Bu insanlara metin mesajları ve e-posta gönderilerek ya da telefon edilerek işten çıkarıldılar ve giriş kartları iptal edildi. Türk Hava Yolları aynı zamanda sendikaya karşı dava açacağını da ilan etti. Şirketin amacının sendikayı ortadan kaldırmak olduğu ortadadır.
4 Mayıs günü havacılık işçilerine greve çıkma ve grevlerde yer alma yasağı getiren yasa değişikliği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Beklendiği gibi Gül yasa tekli değişikliğine onayını çok hızlı bir biçimde verdi.
Şurası çok açıktır ki, gün geçtikçe daha baskıcı hale gelen AKP hükümetinin, konu işçiler ve sendikal haklar olduğu zaman uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Başkanımız Atilay Ayçin’in kısa bir süre önce söylemiş olduğu gibi: “Grev hakkı olmadan, sahip olduğumuz diğer birçok hak ve zorluklarla elde etmiş olduğumuz kazanımlar tehlike girecektir ve henüz elde edememiş olduklarımızı da elde etmemiz olanaksız hale gelecektir.

Okunma 1940 defa Son Düzenlenme Perşembe, 14 Mart 2013 20:27